top of page

História klubu

História zápasenia v Nitre 1909 - 2010

                Zápasnícky šport má v Nitre bohatú tradíciu. Prvé zmienky o ňom siahajú do roku 1909, kedy bol založený Hasičský športový spolok - TSE - Tüzelté Sport Egyesült. takto sa o ňom zmieňovali aj vtedajšie najrozšírenejšie noviny - Nytravarmege, ktoré boli dostať v každej nitrianskej trafike. Hasičský športový spolok združoval 4 športy - futbal, atletiku, plávanie a zápasenie. Zakladateľom bol veliteľ hasičov Oskár Roncheti. najstaršou zachovalou písomnou zmienkou o zápasení je článok v novinách Nytravarmege z 11. 7. 1913, č.28, strana 5, kde sa venuje veľký priestor stretnutiu nitrianskych športovcov TSE s novozámockými ESE ktoré sa uskutočnilo 6. júla v novozámockej športovej osade vo futbale, atletike a zápasení. V novinách sa píše: "Po ľahkoatletickom mítingu nasledovalo zápasenie. Zápasiť mali najskôr novozámocký Pápay a nitriansky Batyalik. Keď však Pápay a ďaľší novozámockí pretekári s odvolaním sa na nedostatočnú trénovanosť nenastúpili, zápasili nitrania medzi sebou. Prvá dvojica bola potom Batyalik a Brogyányi. Po striedavom boji, už v 4 minúte sa dotkli obe lopatky Brogyániho žinenky. V druhej dvojici sa predstavili Bödog a Brogyányi. V zápase obojstranne vyrovnaných síl sa boj na dvakrát 10 minút skončil nerozhodne."  

               To je prvý historický zaujímavý pohľad na rozvýjajúci sa zápasnícky šport v nitrianskom TSE. Hasičský spolok TSE orientoval svoju činnosť na dobrú telesnú prípravu v prípade požiaru. Organizovali sa miestne  i medzinárodné súťaže v rámci Uhorska.

               Počas I. svetovej vojny bola činnosť  minimalizovaná. Po skončení vojny vznikom ČSR v roku 1919 vzniká "Robotnícky telovýchovný spolok" MTE, ktorý ten istý rok vstupuje do FRTJ, federálnej robotníckej telovýchovnej jednoty. Vzniká NŠC - nitrianský športový klub, ktorý v roku 1922 upravuje svoj názov na ŠK Nitra. O rok neskôr po stabiliácii politického, hospodárskeho i športového života, stabilizuje sa i názov na TJ AC Nitra, ktorý vydrží až do roku 1946

         Zoltán Duška                      Ernest Duška

               To je prvý historický zaujímavý pohľad na rozvýjajúci sa zápasnícky šport v nitrianskom TSE. Hasičský spolok TSE orientoval svoju činnosť na dobrú telesnú prípravu v prípade požiaru. Organizovali sa miestne  i medzinárodné súťaže v rámci Uhorska.

               Počas I. svetovej vojny bola činnosť  minimalizovaná. Po skončení vojny vznikom ČSR v roku 1919 vzniká "Robotnícky telovýchovný spolok" MTE, ktorý ten istý rok vstupuje do FRTJ, federálnej robotníckej telovýchovnej jednoty. Vzniká NŠC - nitrianský športový klub, ktorý v roku 1922 upravuje svoj názov na ŠK Nitra. O rok neskôr po stabiliácii politického, hospodárskeho i športového života, stabilizuje sa i názov na TJ AC

Prvým predsedom AC Nitra v roku 1923 bol JUDr. Ivan Langer. V období medzi vojnami slávu nitrianskeho zápasenia šírili bratia Duškovci, Červeňovci, Karabínovci, Černický, Černošek, Vereš, Vörös, Osterdák, Hazlinger, Šulek, Guderna, Halama, Franko a iní.

                  Spomienky Jozefa Černického ( nar. 1915) všestranného športovca najmä však futbalistu a zápasníka na roky I. ČSR - spolu so mnou trénovali a zápasili bratia Duškovci, Osterdákovci (boli bratranci), Lieskovský, Guderna, Hazlinger, Šulek, Franko, Halama a iní. Trénovali sme v gymnaziálnej ako aj orolskej a Sokolovskej telocvični. Zápasníci boli v tridsiatych rokoch organizovaní v rámci Robotníckeho telovýchovného spolku. My sme neboli prvou generáciu, ktorá po prvej svetovej vojne zápasila. Týmto športom sa zaoberala ešte generácia našich otcov. Zo známejších zápasníkov dvadsiatich rokov to boli Karabín, Kapusta a Motyka. Boli to výborní zápasníci a slúžili nám ako vzor. Našimi trénermi a súčasne tiež aktínymi zápasníkmi boli Herda a Palkovič. Vo forme priateľských stretnutí sme zápolili so zápasníkmi Bratislavy a okolitých miest. Na vrchole svojej výkonnosti si niektorí zápasníci privyrábali vyzývacími zápasmi v cirkusoch, ale aj v niektorých reštauračných zariadeniach (Halama, Šulek). Zápasníci mojej generácie boli športovcami veľmi všestrannými. Hrávali sme futbal, vzpierali sme, hrali stolný tenis i behávali. Konkrétne si pamätám, že sme sa zúčastňovali Pribinovho okruhu, ktorý usporadúvali atléti Orla. Byť teraz v rokoch výkonných športovcov, by som si to z nimi rozdal, pochválil sa pán Černický a zároveň dodal: " Veľkým podporovateľom športovcov bol arcibiskup Dr. Karol Kmeťko, ktorý nás často navštevoval v orolskej telocvični. Toľko spomienky už nebohého Jozefa Černického.

                 Zápasnícky šport v rámci AC Nitra vyvíjal činnosť aj prvých rokoch Slovenského štátu. Neskôr činnosť čiastočne ustrnula. Po prechode frontu začal zápasnícky oddiel AC Nitra s aktívnou činnosťou v roku 1946 ako jeden prvý zo športových oddielov. O obnovenie činnosti sa pričinili dvaja aktívni pretekári a zanietenci tohto športu Štefan Hazlinger a Karol Guderna 

 

 

zoltan_a_ernest_duskovci.jpg
bottom of page