top of page

Tréningový proces začína ! ! !

OZNAM! V NAZa Krškany vo štvrtok 9.1.2020 v obvyklom čase o 17:45hod a na ZŠ Benkova tak ako už bolo spomenuté (oznam na nástenke pred telocvičnou) od pondelku 13.1.2020 v obvyklých dňoch a časoch.


27 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page