top of page

Nové posily

Updated: Dec 30, 2021


  Predstavujeme vám nové posily na trénerských a rozhodcovských postoch v našom oddiely, prvým je bývalý reprezentant SR v zápasení voľným štýlom, niekoľkonásobný Majster SR, účastník ME a MS.
 PaedDr. Jakub Sciranka
V rokoch 2011-2016 absolvoval Fakultu telesnej výchovy a športu, Univerzita Komenského v Bratislave - učiteľstvo telesnej výchovy a trénerstvo zápasenia 2018. Je držiteľ najvyššej trénerskej triedy v zápasení.
Po absolvovaní Fakulty telesnej výchovy a športu na Univerzite Komenského v Bratislave sa rozhodol odovzdať svoje skúseností a vedomosti mladším generáciám v klube Wrestling Club Slovakia Bratislava. V súčasnosti už zarezáva v našom oddiely kde sa venuje našej vekovo najstaršej skupine. Okrem toho že sa venuje trénovaniu pôsobí na SZZ aj ako rozhodca.
Druhou posilou je Jakubová  manželka  
 Mgr. Beátka Sciranková ktorá je tiež absolventom Univerzity Komenského fakulta telesnej výchovy a športu. Je inštruktorkou fitnesu a aerobiku ako športový tréner pôsobila  na Športovej akadémii  Mateja Tótha. Na súťažiach SZZ vykonáva funkciu ako tabuľkový rozhodca.
Po príchode z Bratislavy do Nitry pôsobia obaja ako pedagógovia na škole. 
Sme radi že si pre svoje pôsobenie v zápasení vybrali náš oddiel, veríme že si Corgoňov a Nitru zamilujú, prajeme im veľa športových úspechov a veríme že budú prínos pre náš klub a posunú kvalitu tréningového procesu ďalej na vyššiu úroveň.  
11 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page