top of page

Memorial J. Šelestiaka Banovce nad Beb. 18.6.2022

Posledný výjazd v tomto školskom roku podniklo 38 Corgonov do Bánoviec nad Bebravou na V.ročník medzinárodného turnaja mládeže a Memoriálu J. Šelestiaka, na ktorom sa zúčastnilo 263 pretekárov zo Slovenska, Čiech, Polska a Maďarska

V tejto kvalitnej konkurencií si podiové umiestnenia vybojovali :


Andrej Dušička 1.miesto

Marko Ochotnický 1. miesto

Lukas Jesenský 1. miesto

Simone Múčka 1. miesto

Roman Barimov 2.miesto

Šimon Vančo 2.miesto

Stela Eliášová 3.miesto

Hugo Eliáš 3.miesto

Ondrej Koželuh 3.miesto


Ďalši naši športovci predviedli bojové výkony a aj svojim umiestnením mimo stupienkov prispeli k 2.miestu v hodnotení klubov.

Pre niektorých to bola zápasnícka premiera a zo súťažnou atmosférou sa zoznamovali po prvý krát, ostatným turnaj priniesol dalšiu potrebnú skúsenosť v podobe kvalitných zápasov. Veríme že deti sa pred prázdninami do sýtosti vyzápasili a odniesli si veľa športových zážitkov.

Veľká pochvala patrí aj týmto bojovníkom

Damián Terén, Martin Bartík, Matúš Daloš, Šimon Daloš, Miriam Martišová , Matej Gajdoš, František Benc , Matúš Múka, Matej Martiš , Jakub Lenčéš, Viliam Rajský, Adam Brnka, Ondrej Gajdoš, Adam Bojnanský, Kristan Smatana, Alexander Buday, Hugo Murín, Peter Brath, Matej Jambrikovič, Aleksandr Polovyi, Tamara Michalíova, Dávid Globan, Dárius Ochotnický, Sebastián Michalík, Arsenij Polovyi, Demid Muzyka, Antonín Kur, Milan Lajš, Ján Lajš


fotoalbum

42 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page